Budowa ściany zewnętrznej Domu Optymalnego, pokrytej tynkiem w systemie ETICS