Zarezerwuj i zamów dom na osiedlu w Radostowicach

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa budżetu, dlatego oferujemy trzy etapy zawierania umowy.

Pierwszy etap – wstępna rezerwacja działki

Mają Państwo możliwość wstępnego zarezerwowania jednej z wolnych działek po 820 m² na okres nie dłuższy niż 30 dni. W tym czasie mogą Państwo nawiązać kontakt np. z naszym doradcą kredytowym i sprawdzić warunki finansowania oraz przedstawić indywidualne życzenia dotyczące przyszłego budynku. Aby zarezerwować działkę, należy zawrzeć umowę rezerwacyjną i wpłacić kwotę 2 000 zł. Kwota ta jest zaliczana na poczet ceny budowy domu. W razie Państwa rezygnacji do 14 dni od daty rezerwacji, zwracamy Państwu pełną kwotę. Aby zarezerwować działkę, prosimy o wypełnienie formularza wiadomości i wybranie w nim opcji “Proszę o przysłanie formularza rezerwacyjnego” – poniżej.

Drugi etap
W tym etapie odbywa się spotkanie merytoryczne, na którym prezentujemy Państwu warianty Domu Optymalnego. Na tej podstawie dokonują Państwo wyboru wersji budynku (powierzchnia oraz konstrukcja – murowana lub drewniana) i zawierana jest umowa na dostosowanie wybranego projektu do Państwa potrzeb w zakresie dostosowania rozkładu pomieszczeń i innych Państwa życzeń. Na tym etapie otrzymują Państwo rysunki: rzuty i przekroje wybranej wersji Domu Optymalnego. Koszt prac projektowych na tym etapie: 4500 zł. + 23% VAT. Koszt ten jest zaliczany na poczet ceny budynku (obniża kwotę, która ostatecznie pozostanie do zapłaty).

Trzeci etap
Po wyborze działki i ustaleniu ostatecznych parametrów budynku oraz zasad finansowania zawierana jest umowa przedwstępna zobowiązująca nas do przeniesienia własności działki i budowy domu. Kiedy wykonane są fundamenty, zawierana jest umowa właściwa (notarialna), na podstawie której następuje przeniesienie na Państwa rzecz własności gruntu oraz kontynuowane są prace budowlane. Możliwe jest także przeniesienia własności działki przed rozpoczęciem prac fundamentowych.
Uwaga! Przeniesienie własności działki z rozpoczętą budową (fundamenty) pozwala Państwu objąć jednym kredytem całość inwestycji (działka + dom). Możliwe jest także przeniesienie na Państwa własności działki przed rozpoczęciem budowy.

Czwarty etap
Zakończenie inwestycji na etapie ustalonym w umowie.

Zamów wycenę Twojego Domu Optymalnego